Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Referat – Evalueringsmøde – Aktivitetsdag

Referat – Evalueringsmøde – Aktivitetsdag –

20. august 2007 – Frk. Jensen

Forløbet

Der var bred enighed om, at placeringen af de enkelte aktiviteter skulle have været mere samlet, der var for langt imellem. Dette skal der tages højde for ved eventuelle fremtidige arrangementer.

Herudover var der overvejende tilfredshed med arrangementet, som var velbesøgt, og vejret var med os, bortset fra en enkelt byge, som dog til gengæld havde en positiv effekt på salget af pølser, øl og vand, da folk trak ind i teltene.

Debatteltet var godt, ikke så meget i relation til debatten, men der var stor søgning til kortet, hvor der skulle placeres landsbyer, og det gav anledning til en god dialog.

Det var dog svært at skaffe hjælp til debatteltet, dels til smøring af boller og brygning af kaffe om morgenen, og dels til at “styre” kortet m.v.

Hip-hopperen skuffede, der var ikke megen opvisning fra hans side, og der var heller ikke stor tilslutning til undervisningsdelen.

Adventure Efterskolens gymnastikhold lavede en meget flot opvisning, og efterskoleeleverne var herudover meget synlige på pladsen på en positiv måde. Vi skal desuden takke efterskolen for lån af musikanlæg og kaffemaskiner.

Ingeborg Petersens folkedansundervisning blev gennemført på trods af en regnbyge, men der var ikke stor tilslutning blandt gæsterne til denne aktivitet. Dem der deltog morede sig dog dejligt.

Flintstones tilbud om køreture på deres maskiner var en stor succes. Der blev kørt mange kilometer, og flere kom mere end én gang. Vi skal også takke Flintstones for al deres hjælp med telt og toiletvogn m.v.

Brandværnets telt var også velbesøgt, og alt gik find på trods af problemer med en generator i starten af arrangementet.

Også brandværnets forhindringsbane var en stor succes, og et af de meget underholdende indslag, som trak mange tilskuere – og naturligvis deltagere.

Skelde Gymnastikforenings boldfartmåler virkede desværre ikke.

Skelde Borgerforenings aktivitet fængede ikke, måske primært fordi den lå lidt afsides. Deres salg af slik blev en underskudsforretning p.g.a. det kraftige regnskyl, som ødelagte meget af det udstillede slik.

Skelde Ringriderforenings cykelringridning var godt besøgt, og selvom der manglede cykler til børnene blev dette klaret ved lån af nogle af de besøgendes barnecykler.

Crolf var ingen succes, dels var placering udenfor pladsen uheldig og dels var aktiviteten ikke nævnt i programmet, men det var ikke muligt at lave huller på pladsen, så derfor den afsides placering.

De to jagtforeningers fælles laserskydebane var et hit og blev besøgt af mange.

Petangbanen blev også flittigt brugt.

Der var nogen skuffelse over den manglende tilslutning til oprydningsarbejdet. Ved fremtidige arrangementer skal der laves aftaler om, hvem der deltager i oprydningen.

Også efterskolens aktiviteter blev flittigt besøgt.

Regnskab – Aktivitetsdag

Overskud – Pølser, øl og vand

 

3.810,00

Underskud – slik

450,00

 

Underskud – Landsbylaug

888,64

1.338,64

 

 

 

Overskud

 

2.491,36

 

 

 

Overskud – Fordeling:

 

 

 

 

 

Skelde Gymnastikforening

494,27

 

Flintstones

494,27

 

Dyntkomitéen

494,27

 

Skelde Borgerforening

494,27

 

Skelde Jagtforening

247,14

 

Dynt Jagtsammenslutning

247,14

2.491,36

Alle berørte bedes fremsende/aflevere deres kontonumre til Andreas i Broager Sparekasse, enten ved personlig henvendelse eller pr. mail: aha@broagersparekasse.dk , det gælder både de som skal have dækket ovennævnte underskud og de som skal have del i overskuddet.

Er der nogle tilføjelser eller kommentarer til ovenstående så meld lige tilbage.

Del på Facebook