Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Broagerland 3.0 – Informations- og debatmøde

Kom til informations- og debatmøde den 26. september kl. 16.00 hos Fkr. Jensen i Skelde.

Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby er igangsat af de fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum i samarbejde med Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommune bidrager med arbejdskraft. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne i højere grad bestemmer og er primus motor.

Arbejdsgruppen inviterer alle interesserede på Broagerland til et informations- og debatmøde om fremtidsbilledet – visionen – og inviterer borgerne til at deltage i efterfølgende interessegrupper.

Læs meget mere her:

Broager-3.0_Visionen
Broager 3.0 – folder
Program 26-9

 

Del på Facebook