Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Dialogmøde i DSG og input til trafikplan. INDBYDELSE

Indbydelse – opfølgning på tidligere indlæg.

Sønderborg Kommune vil gerne i dialog med borgerne i Dynt-Skelde-Gammelgab og hente input til den offentlige køreplan, der træder i kraft på Broager Land fra august 2013. Kommunen skal aflevere forslag om transporttider til Sydtrafik inden den 1. august. Som et led i målet med at blive en bæredygtig landsby, vil Landsbylauget og repræsentanter fra kommunen gerne invitere til møde den

19/6 kl. 19.00 – 21.00 hos Nette Jensen i Skelde.

Vi håber, at alle jer der bruger offentlig transport eller har behov for og vilje til at bruge bussen, hvis der sker justeringer, vil afsætte to timer til at fremsætte jeres ønsker til forbedringer. Sammen kan vi skabe et overblik og komme med forslag til optimeringer under de givne økonomiske rammer. Dette skal i sidste ende bidrager til at nå målet om, at hver familie kan nedbringe kørselen til fordel for miljøet og den private pengepung.

På mødet vil vi starte med et overblik over nuværende offentlig kørsel på Broager Land. Tina Mørkeberg fra Sønderborg Kommune har forberedt sig på opgaven, og Poul Valdemar Nielsen, ansvarlig for landdistriktsområdet, har lovet at være ordstyrer, når borgerne for ordet.

Vi forventer, at der blandt de fremmødte sidder repræsentanter fra foreningerne, institutionerne (skole, SFO, børnehave, dagpleje), efterskolen, diverse erhvervsmæssige interesser og besøgssteder for turister. Har du teenage-børn, er du ung uden kørekort, er du pensionist eller borger uden bil, glæder vi os til også at se dig til mødet .

Af hensyn til aftenskaffen modtager Connie M. Skovbjerg, projektkoordinator på ”Bæredygtige landsbyer”, tilmeldinger inden den 18. juni kl. 12.00 på mail: cskb@sonderborg.dk eller mobil: 2889 8021.

 

Vi glæder os til mødet.

Med venlig hilsen

 Landsbylauget og Sønderborg Kommune

Del på Facebook