Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

DSG Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Dynt-Skelde-

Gammelgab Landsbylaug

 

Mandag d.31.oktober 2022 kl.18.00 hos Frk. Jensen

Oplæg omkring Bo Trygt – indbrudsforebyggelse i dit hjem.

Inden generalforsamlingen er der spisning kl.19.00

DSG betaler maden incl.1øl eller vand.

Tilmelding senest d.24.oktober på sms el. ring til Tina på mob. 2476 5157.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

      1.Velkomst v/ formanden

      2.Valg af dirigent

      3.Valg af referent

      4.Formandens beretning

      5.Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

      6.Valg

      7.Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

      8.Eventuelt

  

Mød op og gør din indflydelse gældende i dit lokalområde !!!

Del på Facebook