Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Endelig er der mulighed for nedrivningsstøtte i Sønderborg Kommune

Hjælp med at finde de mest nedrivningsegnede bygninger!!!

Det sender negative signaler om forfald, modløshed og opløsning, hvis besøgende møder mange faldefærdige huse i by, en landsby eller et lokalsamfund. Den problematik har stået højest på Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaugs dagsorden siden etableringen i 2007.

Nu sker der ENDELIG noget. Som en del af regeringens vækstplan er afsat 400 mio. til nedrivning og istandsættelse af forfaldne bygninger. Af disse har Sønderborg Kommune fået tildelt 6,2 mio. kr. til at afhjælpe problemet i byer med færre end 3000 indbyggere og landdistrikter.

Tidligere arbejde i bl.a. Landdistriktsudvalget med indsamling af potentielle ansøgere til denne pulje ligger allerede som et godt udgangspunkt for igangsættelse af processen med at bruge støttekronerne mest effektivt. Kommunen beder om borgerne hjælp til at skabe et overblik over omfanget af faldefærdige og nedrivningsegnede bygninger. Når vi de næste år får “ryddet op” i skæmmende bygninger, vil der åbne sig nye muligheder for landsbyfornyelse i lokalsamfundene.

De indsendte forslag behandles anonymt, men hver enkelt bliver vurderet af udpegede medarbejdere i teknik og miljø-afdelingen med henblik på afgøre, om bygnings ejer kan opnå støtte fra denne pulje ud fra bestemte kriterier som f.eks. betydning for lokalmiljøet, arkitektur, originalitet, stand, sundhed, kulturhistorisk værdi, fare for omgivelserne . Denne proces går i gang straks efter sidste frist for anmeldelse.

“Vi har brug for borgernes øjne og lokalkendskab til at finde de nedrivningsegnede tomme huse i kommunen. Det er langtfra sikkert, at vi kender til alle de bygninger, der er modne til nedrivning. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får fat i de faldefærdige rønner, der irriterer folk allermest. Så må vi se på, om de opfylder kriterierne for nedrivning”, siger Frode Sørensen, fmd. teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

 Sådan søger du støtte til nedrivning

Der kan søges støtte til nedrivning af nedslidte og ubeboede bygninger og nedrivning af private erhvervsbygninger eller nedlagte erhverv, dog ikke i det åbne land. Dvs. at bygningerne skal ligge inden for landsbyernes “byskilte”. Hvis du er i tvivl så kontakt Planafdelingen i Sønderborg Kommune planafdeling@sonderborg.dk

 

Forslag skal minimum indeholde:

– Adresse på den ejendom, det drejer sig om

– Beskrivelse af, hvad der ønskes udført

– Navn, adresse og tlf.nr. på indmelder af forslaget

– Min. 2 og max. 5 digitale fotos af forslaget

Forslag sendes til mrha@sonderborg.dk snarest og senest den 15. februar 2014.

Frem til 2017 vil der være en årlig tilbagevendende runde med anmeldelser og dermed ansøgninger om støtte til nedrivning. Puljen administreres i Teknisk forvaltning:

Del på Facebook