Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Forklaring til analyserapporten.

Selvom der stod i Jydske Vestkysten i dag, at vi fortsat skal koge vandet, så er det altså ganske vist, at kogeanbefalingen er ophævet i fredags.

Det kan forekomme misvisende, at kogeanbefalingen er ophævet, når det forholder sig således, at kimtallet rent faktisk er steget ved 22 grader Celsius. Men for det første koncentrerer man sig om kimtallet ved 37 grader Celsius, og for det andet så er grænseværdierne for, hvornår man anbefaler at koge vandet højere, end de grænseværdier, der fremgår af analyserapporten. Dette forklarer således også, at vi fortsat skal tage prøve, så vandet kan overholde de almindelige drikkevandskriterier.  Kogeanbefalingen træder i kraft, hvis kimtallet ved 22 grader Celsius overskrider 500, eller hvis kimtallet ved 37 grader Celsius overskrider 50.

Vi fortsætter arbejdet med at få kimtallene yderligere ned. Det kan tage noget tid,da det kan være en langvarig proces at få en “biologisk ligevægt” til at indstille sig i nyt filtermateriale. Bestyrelsen har desuden planer om at skifte yderligere nogle filtre.

På vegne af bestyrelsen

Poul Erik Nielsen

Kasserer.

Del på Facebook