Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Forskere efterlyser dit lokale liv

Hvordan leves dit liv?

Hjælp forskere fra Dansk Folkemindesamling (Dafos) med at indsamle viden om, hvordan livet bliver levet helt lokalt i Danmark.

Undersøgelsen skal kortlægge, hvordan vi helt frivilligt er sammen med naboer, venner og bekendte i nærmiljøet.

I følge projektleder og Ph.d. i antropologi Marianne Holm Pedersen, vil forskerne gerne have så mange forskellige danskere til at besvare undersøgelsen som muligt, selvom den netbaserede undersøgelse ikke kan blive repræsentativ, da er det folk selv, som melder sig til den. »Der bliver talt meget om, hvad det betyder at være dansk, men langt de fleste danskere lever jo meget lokale liv. Vi vil undersøge, hvad det rent faktisk vil sige at være lokal i de forskellige dele af landet,« siger forskeren.

Det er meningen, at resultaterne fra den netbaserede spørgeskema-undersøgelse skal kunne bruges til ny forskning i danskernes nærmiljø ikke bare af forskerne på Dafos, men også af andre danske videnskabsfolk.

Undersøgelsen kommer til at løbe over et år. Du kan allerede i dag hjælpe forskerne lidt på vej ved at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet på LokaleLiv.dk.

Del på Facebook