Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Fremtidssikret med fjernvarme?

I løbet af den næste uges tid vil beboere i landsbyerne Dynt, Skelde og Gammelgab (kun inden for landsbyafgrænsninger) modtage en folder fra Broager Fjernvarme. Folderen beskriver hvilke fordele fjernvarme kan have.
Landsbylauget har i flere år arbejdet med at finde fælles løsninger for energibesparelse og CO2 reduktion. Mange opvarme deres huse med metoder som på den ene eller anden vis ikke er fremtidssikret. Gasfyr er ved at være udtjente, brændeovne er urentable og der er tale om, at træpiller skal belægges med afgifter.
Broager Fjernvarme er et veldrevet varmeværk med en rigtig god CO2 profil.

Landsbylauget overvejer at igangsætte en forundersøgelse af, om det kan være rentabelt at blive koblet på fjernvarmenettet. For at få et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag at vurdere ud fra er det vigtigt, at hver husstand melder tilbage med en uforpligtende interesse.

Hvis DIN husstand kunne tænkes at få en fordel, straks eller på længere sigt, så udfyld sedlen og returner til en af de tre kontaktpersoner.

Del på Facebook