Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Torsdag den 23. oktober 2014 19.30 på Frk. Jensen i Skelde

Dagsorden efter vedtægterne:

Generalforsamling

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg​

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

8. Eventuelt

Efterskoleforstander Steen Emgren holder oplæg om ” efterskolens rolle i lokalsamfundet”.

Legepladsudvalget fremlægger status og planer vedr. ”ny legeplads” i Skelde”.

Del på Facebook