Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling 2021 i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Tirsdag den 26.oktober 2021 kl.18.30 hos Frk. Jensen

Inden generalforsamlingen er der Stegt Flæsk m. tilbehør kl.18.00

DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.

Tilmelding pr. mail på Book@froekenjensen.nu senest d.19.oktober.

Ellers sms eller ring til Tina på mobil 2476 5157 for tilmelding.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

6. Valg

På valg er:

Roy Hansen 1 år (modtager genvalg)

Tina Toft 1 år (modtager genvalg)

Christopher Mose 2 år (modtager genvalg)

Jens Christensen 2 år (modtager genvalg)

Flemming Sørensen 2 år (Modtager ikke genvalg)

 

Suppleanter:

  1. Helle Johannsen (modtager genvalg)
  2. Irene Lorenzen (modtager genvalg)

 

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen genvalg for 2021/22

Flemming Toft genvalg for 2021/22

 

  1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 

  1. Eventuelt
Del på Facebook