Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde- Gammelgab Landsbylaug

Se pdf her:  Generalforsamling DSG 2018

Generalforsamling i Dynt-Skelde- Gammelgab Landsbylaug

 Torsdag d. 25. oktober 2018 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 Inden generalforsamling er der stegt flæsk m. persillesovs kl.18.00.
DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.
Tilmelding til Rudi på: Cargnelli@bbsyd.dk eller 2985 4975 senest d. 19. oktober.

 Inden generalforsamlingen orientering omkring cykel- og gendarmstien v/kommunen.

 Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg
  På valg er:
  Roy Hansen (modtager genvalg)
  Tina Møller Toft (modtager genvalg)
  To suppleanter:
  1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
  2. Helle Johannsen (modtager genvalg)
  Udpeget Bilagskontrollanter:
  Børge Hansen
  Flemming Toft
 7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt
Del på Facebook