Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Godt nyt fra vandværket Dynt-Gammelgab

Vi har nu fået resultatet af en ny vandanalyse, der beviser, at vore antagelser om en gradvis nedgang i kimtallet er korrekt. Som det fremgår af analyserapporten er begge kimtal faldet i forhold til sidste analyse. Vi vil fortsætte med at udtage analyser, indtil resultaterne indikerer, at der er indtruffet en ligevægt i filtermaterialet.

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed i forbindelse med afklarende spørgsmål.

Se den sidste analyserapport på vandværkets hjemmeside

Med venlig hilsen

Poul Erik Nielsen

Del på Facebook