Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Hvad blev der af fjernvarmen? DSG

Kær vil – vi vil ikke!

Alle husstande i området fik for en del uger siden en folder omkring interesse for fjernvarme. I samme periode var der en del negativ omtale i medierne omkring den forholdsvis lille andel af fjernvarmeværker i Danmark, som har meget dyre afregningspriser.

Om det var den megen omtale, om materialet ikke har været fyldestgørende eller om interessen simpelthen bare ikke er tilstede i vores område er ikke til at vide. Resultatet blev i hvert fald, at der var ekstremt få husstande i laugets området, der har vist interesse for at undersøge muligheden for fjernvarme.

I landsbyen Kær, som afstandsmæssigt ligger nogenlunde i samme afstand fra nærmeste fjernvarmeværk som Dynt, har op imod 70% af husstandene meldt sig til en nærmere undersøgelsesrunde.

Landsbylauget har på baggrund af rundspørgen konkluderet, at der ikke pt. er basis for at arbejde videre med planerne.

Del på Facebook