Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Indbydelse til Generalforsamling i Dynthuset den 3. april kl 19

Se indbydelse til generalforsamling i Dynthuset 2017 som pdf her

Mandag den 3. april 2017 kl. 19:00 i Dynthuset, på Gratelund 2.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning – hvad er der sket i det forløbne år?
  4. Kassererens beretning – fremlæggelse af regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. Desuden fastsættelse af kontingentsatser.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt bilagskontrollant.
    a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:
Elin Svanemoos              (modtager ikke genvalg)
Anna Jensen                   (modtager genvalg)
Lars Paulsen                   (modtager genvalg)
b. Valg af bilagskontrollant.

  1. Behandling af indkomne forslag.
    Indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 7 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes vedtaget på denne.

7. Eventuelt.

For at gøre det lettere for familierne vil vi starte med fællesspisning kl. 18:00.
Tilmelding til fællesspisning, til Elin, senest den 30.marts: svanemoos@gmail.com eller telefon 41611960. Voksne betaler Kr. 25 og børn er gratis. Øl og vand vil kunne købes . Bestyrelsen sørger for kaffe til generalforsamlingen.

Alle i Dynt og omegn er hjerteligt velkomne, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Det vil være muligt for både ”gamle” og nye medlemmer at betale kontingent for det nye år, på generalforsamlingen. Alternativt kan man overføre beløbet til vores konto i   Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt. Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle, der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt samme dato hvert år. Her vil vi, af praktiske grunde, gerne opfordre til, at alle fra næste år betaler kontingent i januar.

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dynthuset

Del på Facebook