Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Opsamling på Energiprojekt i Dynt-Skelde-Gammelgab

I går aftes (den 16.5.) løb første møde omkring områdets energistatus af stablen hos Nette Jensen.

Landsbylaugets bestyrelse har meldt området til dette projekt for at sikre at området er med i en udvikling og ikke bliver hægtet af. En af de helt store udfordringer i det næste årti er at få omstillet energiforsyningen til en mere bæredygtig slags. Her har landdistrikterne en særlig udfordring fordi vi ligger fjernt fra fjernvarmenettet og vi har (gennemsnitligt) en ældre og større boligmasse.

På mødet:

Efter indledning af koordinator Connie Skovbjerg, indlæg af Peter Rathje, ProjectZero og efterfølgende de to energivejledere Charlie og Connie – blev bolden kastet op for det videre forløb.

I Energiprojektet kommer der en række initiativer i det kommende år. Fælles for dem alle er, at de kredser om energi og vores forvaltning af de ressourcer vi har. Det lyder måske tørt, men både transport og varmepriser er absolut afgørende for, om vi kan blive boende i landdistrikterne eller om vi kan sælge det hus vi bor i, hvis vi har brug for at flytte.

Det er Landsbylaugets ambition, at vi inden den 1.7. 2012 kan få så mange husstande som muligt til at være med i en storstilet statusopgørelse af vores huses energiforbrug. Lauget vil bruge statusopgørelsen til at rejse en debat omkring landsbyernes vilkår. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får så bredt et grundlag som muligt.

På mødet blev det demonstreret, hvordan status beregnes. Det hele foregår over nettet. For de fleste er det en lettelse, men for andre der måske slet ikke har pc er det en sikker metode til ikke at komme i mål. Derfor er det også landsbylaugets håb, at så mange som muligt med adgang til pc vil være naboer etc. behjælpelige for at vi kommer fælles i mål.

Energiberegnerprogrammet findes på http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/. Det er udviklet af Videnscenter for Energibesparelser i bygninger. Programmet er meget selvhjulpen da det med meget få oplysninger selv kan regne rigtig meget andet ud.  Hovedreglen er: HELLERE FÅ DATA END INGEN DATA.

Prøv det af og når du er nået i mål sendes rapporten til koordinator Connie Skovbjerg. cskb@sonderborg.dk  herefter vil du modtage en energirapport.

Dette kan du gå hen for at få brug for, hvis du vil helt i mål: 

Tegninger af huset – spørg evt. Sønderborg Kommune. Du kan sende en mail bil byg@sonderborg.dk med oplysninger om matr. og adresse

BBR-ejermeddelelse. Kan evt. også hentes på www.ois.dk eller på www.boligejer.dk

 

 

Del på Facebook