Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Skelde Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Skelde Vandværk holder Generalforsamling hos ”Frøken Jensen” i Skelde, torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, efter tur afgår:
  Børge Hansen – villig til genvalg
  Jesper Rasmussen – villig til genvalg
  Lilli Hammerich – villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, efter tur afgår Rudi Cargnelli
 7. Valg af revisor, efter tur afgår Poul Andresen
 8. Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår Christian Gregersen
 9. Godkendelse af budget og takstblad
 10. Eventuelt.
Del på Facebook