Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Vil du have indflydelse på dit liv som ældre i landdistrikterne

Kom og vær med til at give ældreplanlægningen retning!

Interesserede borgere inviteres til at deltage i Ældreservice’ borgermøder.

Møderne finder sted:

  • Onsdag den 1. september 2010 kl. 14.00-18.00 på Sønderborg Vandrerhjem
  • Torsdag den 2. september 2010 kl. 14.00-18.00 i Ahlmannsparken i Gråsten
  • Onsdag den 8. september 2010 kl. 14.00-18.00 på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Formålet med borgermøderne er at angive en retning for arbejdet i Ældreservice i de kommende fem år. Med udgangspunkt i fire fortællinger om det gode ældreliv skal vi på borgermøderne drøfte følgende seks temaer:

  • Fremtidens pleje- og ældreboliger
  • Fremtidens ældre
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Frivilligt arbejde
  • Fremtidens medarbejder
  • Fremtidens pleje

De tre møder har samme indhold.

Møderne henvender sig til borgere i Sønderborg Kommune og medarbejdere i Ældreservice.

Tilmelding skal ske senest den 23. august 2010 til kmob@sonderborg.dk

Se invitationen til ældreplanlægning her

Del på Facebook