Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Der er generalforsamling i den lokale aktions gruppe LAG for Sønderborg

LAG Sønderborg er en forening, der fordeler tilskud til projekter i kommunens landdistrikter. Foreningen er åben for alle borgere i Sønderborg Kommune. Indmeldelse er gratis og kan ske på generalforsamlingen.

Tid:               Onsdag den 25. april 2012 klokken 18.30

Sted:             Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Generalforsamlingen er ordinær – men det bliver aftenen til gengæld ikke.

LAG Sønderborg er vært ved en middag. Desuden vil der være indlæg ved Svend Brodersen, Gram Slot, der kommer og fortæller om iværksætteri med bl.a. LAG støtte samt ved Else Redzepovic, der kommer og fortæller om projekt Kulturby 2017´s betydning for landdistrikterne i Sønderborg Kommune.

Alle er velkomne. Af hensyn til middagen bedes om tilmelding til koordinator Karsten Gram på koordinator@lag-sonderborg.dk eller tlf.             2991 6965       – gerne senest den 17. april 2012.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om aktionsgruppens virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance

4. Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf

5. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer og daglig ledelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet (koordinator Karsten Gram) i hænde senest den 17. april 2012. Årsregnskab, revisionsberetning og driftsbudget kan hentes på foreningens hjemmeside (se nedenfor),

via mail til koordinator@lag-sonderborg.dk eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet: LAG Sønderborg – Karsten Gram, c/o Landdistrikternes Hus, Nørregade 12, 6600 Vejen, tlf. 2991 6965      .

Hent regnskab: 2011 regnskab Hent revisionsberetning: 2011 Revisionsprotokollat Hent budget: LAG Sønderborg drift og likviditet 2012 og 2013

Del på Facebook