Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Udviklingsplan

Den Lokale Udviklingsplan LUP

Sønderborg Kommune har via Landdistriktsudvalget besluttet, at landdistrikterne skal organisere sig i landsbylaug og gennemgå en arbejdsproces for at få skabt klarhed over, i hvilken retning landsbyerne vil udvikle sig. I Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug startede denne proces  i 2007, hvor vi i forlængelse af en generalforsamling havde et “fremtidsværksted”. Her blev bolden givet op til en diskussion af, hvad der vigtigt for os og hvad vi vil satse på i fremtiden. En færdig Udviklingsplan er en betingelse for at kunne søge tilskud til initiativer fra Udviklingspuljen under Landdistriktsudvalget. Det er også en fordel at have en beskrevet plan til alle andre fondsansøgninger.

Det videre arbejde

Landsbylaugets bestyrelse har arbejdet videre med de prioriterede forslag hen over de sidste par år. Du kan læse mere om, hvordan visionen er udmøntet i en strategi længere nede på denne side.

Historisk analyse og Natur analyse

Til udviklingsplanen for Dynt-Skelde-Gammelgab har bestyrelsen udfærdiget en historisk analyse og en analyse af naturen.  Kig inden for og få et super godt overblik over det område, som vi bor i og opdag ting, som du (måske) ikke vidste i forvejen. Dokumentet kan ses her.

Til analyserne har vi hentet hjælp fra mange lokale. Tak til dem for bidragene!

 Vision og Strategi .

Den lokale udviklingsplan (LUP) er opstået ud fra de mange bidrag, som borgerne er kommet med til laugets bestyrelse. Det er primært foregået ved de “fremtidsværksteder” der har været i forbindelse med generalforsamlingerne. Til arrangementerne har der været stor deltagelse og engagement. Du kan se hele den lokale udviklingsplan her: Revideret Udviklingsplan for DSG 2020.

Randzone og cykelskit
Randzone og cykelskilt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *