Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Skelde Brandværn – historie og lukning

Skelde Brandværn og Brandstation har i flere menneskealdre været centrum for et aktivt foreningsliv for landsbyen Skelde. Fra 2012 er en æra slut.

Baggrunden for lukningen fra hjemmesiden Beredsskabsinfo den 30. juni 2011:

Fra årsskiftet er det slut med brandstationer i Asserballe og Skelde. De frivillige brandværn i de to byer fik i går opsagt deres brandslukningsaftaler, mens de ligeledes lukningstruede brandværn i Rinkenæs og Stevning fik lov til at fortsætte. Beslutningen blev truffet af Sønderborg Kommunes beredskabskommissionen efter et møde, hvor de fire brandværn havde lejlighed til at fremlægge handleplaner, som skulle overbevise kommissionen om, at brandværnene fremadrettet kan overholde kravene i deres slukningsaftaler.

“Vi havde i kommunen fem værn, som var truet af lukning. Kværs-Tørsbøl har valgt selv at nedlægge sig. Skelde meldte afbud til mødet, men sendte en handleplan til mødet i aftes. Og kommissionen lyttede derfor til de tre øvrige værns planer. Vi besluttede at nedlægge værnene i Asserballe og Skelde og at give Rinkenæs og Stevning mulighed for at gennemføre deres handleplan, så de to værn får et uddannet mandskab, som kan varetage opgaverne og leve op til kravene”, fortæller formanden for beredskabskommissionen, borgmester Aase Nyegaard.

“Alle må erkende, at brandværnene har spillet en vigtig rolle for et lokalt foreningsliv, og at det er blevet stadig vanskeligere at tiltrække nye, som vil uddanne sig og træde til i takt med, at andre af aldersmæssige eller andre grunde trækker sig. Vi skal som kommission skabe sikkerheden for lokalbefolkningen og ikke i denne konkrete situation forholde os til værnets betydning for et lokalsamfunds foreningsliv”, siger borgmesteren.

Det var Sønderborgs byråd, som den 23. marts 2011 vedtog, at beredskabskommissionen skulle bemyndiges til at beslutte de fem brandværns fremtid. De fem værn fik derefter tre måneder til at dokumentere over for beredskabskommissionen, at de fremadrettet vil kunne overholde kravene i slukningsaftalen – eller alternativt forelægge en udviklingsplan for, hvorledes de kan stille med en bemanding på en holdleder og tre brandfolk.

Asserballe og Skelde brandværns slukningsaftaler blev opsagt umiddelbart efter mødet i beredskabskommissionen og med et varsel på seks måneder. Dermed ophører de to brandværns slukningsaktiviteter fra årsskiftet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *