Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

februar 27, 2010

Generations X i Dynt-Skelde-Gammelgab

Som det ene af 6 landsbylauget har Dynt-Skelde-Gammelgab  meldt sig til Sønderborg Kommunes landdistrikst initiativ, som hedder Generation X (kryds). Traditionelle foreningsaktiviteter er ofte aldersopdelte.

Læs mere