Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Ændring af krydset Skeldevej/Midtballe/Overballe

Af hensyn til trafiksikkerheden har Sønderborg kommune valgt, at ændre på  vigepligtsforholdende i ovennævnte kryds.

Skeldevej vil få ubetinget vigepligt på begge sider af krydset, og Overballe vil ikke længere have ubetinget vigepligt.

I forbindelse med ændringen, vil der komme store gule tavler op med teksten ”ændret vigepligt”

Arbejdet er planlagt til udførsel i uge 49 og 50, med forbehold for forsinket opstart og færdiggørelse.

Se skitse af krydset her.

 

 

Del på Facebook