Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

DSG Generalforsamling

DSG Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
31/10/2022
18:00 - 22:00

Kategorier
Ingen Kategorier


Generalforsamling i Dynt-Skelde-

Gammelgab Landsbylaug

 

 

 

Mandag d.31.oktober 2022 kl.18.00 hos Frk. Jensen

Oplæg omkring Bo Trygt – indbrudsforebyggelse i dit hjem.

Inden generalforsamlingen er der spisning kl.19.00

DSG betaler maden incl.1øl eller vand.

Tilmelding senest d.24.oktober på sms el. ring til Tina på mob. 2476 5157.

 

 

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

  1. Velkomst v/ formanden

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Valg af referent

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

 

  1. Valg

 

  1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 

  1. Eventuelt

 

 

 

 

Mød op og gør din indflydelse gældende i dit lokalområde !!!

Del på Facebook