Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Årets første naturvandring på dramatisk og blid sydkyst ved Broagerland

Så er Sønderborg Kommunes naturvandringsprogram atter på banen. Første forårstur går til den varierede kystnatur ved Kragesand den 28. marts. Alle er velkomne.

Fra marts til oktober arrangerer Sønderborg Kommune gratis naturvandringer med guide. Der er planlagt i alt 7 ture. Du finder dem sammen med ture fra andre arrangører i et samlet program under ”Ud i det blå” på kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk.

Den første forårstur går til sydkysten af Broagerland. Her vil vi møde en varieret natur. Et eksempel er de lavtliggende enge i den tørlagte Skelde Mose. Mosen ligger så lavt i forhold til havet udenfor, at vandet pumpes ud i Flensborg Fjord. Vi passerer en lille skov undervejs, og her vil vi se efter de første forårsblomster. Det er én af mange små ”bondeskove” på Als og Sundeved, som er præget af aske-, poppel- og elletræer, der modsat bøgeskoven lukker meget mere lys ned til skovbunden. Det giver mulighed for en mere rig skovbundsflora.

Langs kysten ved Borrehoved vil vi opleve den stærke påvirkning fra bølgerne, der får jord og ler til flere steder at skride ned på stranden. En pionérplante som følfod finder her fodfæste på de næsten lodrette skrænter, som flere steder får et dramatisk udtryk.

Vi følger Gendarmstien på en strækning af turen. Her kommer vi i gennem en lukket troldagtig skov med vedbend og et mere åbent stykke, som byder på velkendte strandplanter.

En del trækfugle passerer området ved Kragesand på deres vej nordpå. Vi håber at se og høre både vandfugle i havet og fugle på land.

Mødested: P-pladsen ved Kragesand. Kør mod Kragesand fra Skelde.
Mødetid: Lørdag d. 28. marts kl. 13.30. Turen varer ca. 2 timer.

Da en del af turen går på en stenet strand kræves kraftigt fodtøj som for eksempel vandrestøvler og en rimelig god fysik. Husk i øvrigt tøj efter vejret – og gerne en kikkert.

 

Del på Facebook