Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Eksklusiv naturvandring med guide i vores lokalområde

udinaturen gammelmark

 

Nu starter Sønderborg Kommunes naturvandringer med guide igen efter en sommerpause. Søndag den 17. august besøger vi det imponerende bakkelandskab ved Gammelmark og Dynt på Broagerland.by29

Landskabet kan forekomme nærmest dramatisk med sin beliggenhed direkte ud til kysten og med de høje bakker bagved. Det kuperede terræn skaber mange stejle skrænter og slugter, som har været vanskelige at dyrke gennem tiderne. Her er småskove, krat, overdrev og fugtige enge. Derfor finder vi her større naturværdier end i det almindelige landbrugsland.

Området er levested for en lang række vilde planter, som foretrækker tørre solfyldte steder. Blandt de mere sjældne er fx marktusindgylden, bakketidsel og smalbladet klokke. Skovbryn og hegn bugner af frugtbærende buske som hassel, benved, slåen, mirabel, røn, skovæble og kirsebær, der alle giver føde til dyr og fugle gennem efteråret og vinteren.

Området er også et ”hot spot” for padder i Sønderborg Kommune. Hele 8 forskellige arter af frøer og salamandre er set på egnen herunder de mere sjældne som løvfrø, strandtudse og spidssnudet frø.

I de åbne kystskrænter ved Stensigmose graver digesvalerne sine reder ind i skrænterne.

Vi håber på vores vandring at møde en del af disse dyr og planter. Vi passerer også udsigtspunktet Gratelund, der ligger 57 m over havet. Herfra kan man se vandet på både øst- og vestsiden af Broagerland.

Turen guides også på tysk, så tyske turister er meget velkomne.

Tid: Søndag den 17. august kl. 10-12

Mødested: P-pladsen ved Gendarmstien ved Gammelmark Camping, Dynt.

Del på Facebook