Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i DSG

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug                            

 Torsdag d. 26 oktober 2017 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 

Dagsorden efter vedtægterne

  1. Velkomst v/ formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Jens Christensen (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

2 Suppleanter:

  1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
  2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

  1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

  1. Eventuelt
Del på Facebook