Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug 2019

Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl.18.30 hos Frk. Jensen

Inden generalforsamlingen er der Stegt Flæsk m. tilbehør kl.18.00
DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.
Tilmelding pr. mail på Book@froekenjensen.nu eller på tlf. til Rudi på 29854975 senest d. 23. oktober

Dagsorden iflg. vedtægterne 

  1. Velkomst v/ formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Valg

På valg er:
Rudi Cargnelli (modtager ikke genvalg)
Jens Christensen (modtager genvalg)
Irene Lorenzen (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

  1. Helle Johannsen
  2. Erik Sørensen (Modtager ikke genvalg) 

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen genvalg for 2019/20

Flemming Toft genvalg for 2019/20

  1. Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

  1. Eventuelt
Del på Facebook