Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Mandag den 16. oktober 2023 kl.18.00 hos Frk. Jensen

DSG betaler maden incl. 1 øl eller vand.

Tilmelding til spisen senest den 12.oktober på sms el. ring til Tina på mobil 2476 5157.

Inden generalforsamlingen er der en snak om legepladsen i Skelde. 

Generalforsamlingen start kl. 19.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

  1. Velkomst v/ formanden 
  2. Valg af dirigent 
  3. Valg af referent 
  4. Formandens beretning 
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget 
  6. Valg 
  7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  8. Eventuelt

Mød op, gør din indflydelse gældende og støt dit lokalområde !!!

Bestyrelsen i DSG Landsbulaug

 

Del på Facebook