Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Torsdag d . 29 oktober 2015 kl.19.00 hos Frk. Jensen                          


Dagsorden efter vedtægterne

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

Charlotte Schrøder (modtager ikke genvalg)

2 Suppleanter:

1. Marianne Tychsen (modtager ikke genvalg)

2. Helle Johannsen (modtager ikke genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

– Efter generalforsamlingen kort orientering om det kommende landsbybus forsøg, samt orientering om den kommende økolandsby i Gammelgab.

Del på Facebook