Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynthuset 2014

udklip gf

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning – hvad er der sket i det forløbne år?

4. Kassererens beretning – fremlæggelse af regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. Desuden fastsættelse af kontingentsatser.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt bilagskontrollant.

a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:

Else Marie Toft (modtager genvalg)

Anders Mortensen (modtager genvalg)

Niels Krogh Hansen (modtager genvalg)

Birger List-Jensen (modtager genvalg)

Uden for tur afgår: Heidi Hagensen Petersen

b. Valg af bilagskontrollant.

6. Behandling af indkomne forslag.

Indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 7 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes vedtaget på denne.

7. Eventuelt.

For at gøre det lettere for familierne vil vi starte med fællesspisning kl. 18:00.

Tilmelding til fællesspisning, til Else Marie, senest den 4.april: else.marie@hyen.dk eller telefon 40 17 86 86. Voksne betaler Kr. 25 og børn er gratis. Øl og vand vil kunne købes .

Bestyrelsen sørger for kaffe til generalforsamlingen. Som ekstra krydderi, vil Niels Krogh Hansen, vise billeder fra Dynthusets start, med alle de mellemliggende arbejder, frem til husets stand i dag.  Det vil være muligt for både ”gamle” og nye medlemmer at betale kontingent for det nye år, på generalforsamlingen. Alternativt kan man overføre beløbet til vores konto i Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt. Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt samme dato hvert år, så skal man aldrig tænke på, at få betalt sit kontingent til tiden.

Vi glæder os til at se Jer!

Del på Facebook