Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Kom til informationsmøde om solceller – det kan stadig godt betale sig

Læs mere på project zeros hjemmeside

TIRSDAG DEN 27. MAJ KL. 19.00 – 20.30 I ALSION

Ny solcellepulje åbner gode muligheder for boligejere, boligforeninger og virksomheder for at investere i solcelleanlæg. At få del i den kommende solcellepulje kræver god forberedelse; tilladelser og en kontrakt med installatør. Vi inviterer alle solcelle-interesserede til informationsmøde om fordelen ved at producere egen strøm, og om de tiltag der skal til, for at få del i puljen.

I 2013 blev det politisk besluttet at oprette en særlig pulje målrettet udbygning af solcelleanlæg i Danmark med forhøjede afregningspriser for el leveret til nettet. Puljen er afgrænset til 20 MW solcelleanlæg per år i perioden fra 2013-2017 og omfatter følgende 3 typer solcelleanlæg:

Solcelleanlæg som er tilsluttet egen forbrugsinstallation og med en samlet effekt på max 6 kW per husstand
Fælles solcelleanlæg som etableres på taget af bygninger eller er integreret i bygninger (der ikke er opført med henblik på opsætning af solceller)
Fælles solcelleanlæg som ikke er omfattet af ovenstående, dvs. eksempelvis jordbaserede anlæg, og som ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation
For disse 3 ovenstående anlægskategorier vil det være muligt at opnå en fast afregningspris i 10 år, hvor efter man overgår til den aktuelle markedspris for el.

Lovgivningen forventes at falde på plads i juni måned 2014, og puljen åbner for ansøgning umiddelbart herefter. De hurtige og velforberedte solcelle-interesserede kan nyde fordelen ved at få 130 øre for strømmen, derefter er taksten nedadgående. Er du interesseret i at producere egen strøm og opnå fordelene, så mød op til en aften med information om solcelleanlæg

TIRSDAG DEN 27. MAJ KL. 19.00 – 20.30 I ALSION

Aftenens program

Vi gennemgår de nye gældende regler for etablering af solcelleanlæg, herunder:

Nettomåler ordningen på time basis
Regler for erhvervsvirksomheder
Anlæg op til 6 kW for private, samt lejere og andelshavere
Solcelleanlæg etableret i solcellelaug
Fælles solcelleanlæg etableret af boligforeninger
Generelt omkring udvikling af solcelleteknologien, herunder prisudviklingen
Beregningseksempler for både private, boligforeninger og erhverv
Tilmeld dig nu!
Tilmelding til informationsaftenen er nødvendig, og kan ske til louise.johnsen@projectzero.dk eller på telefon 3840 5427 senest mandag den 26. maj, da der er begrænsede pladser.

Temaaftenen laves i et samarbejde mellem AT solar og ProjectZero.

Del på Facebook