Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Kommende bestyrelsesmøde i DSG

Torsdag den 18. 4. kl. 19.00 hos Nette Jensen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden og referat.
 2. Mødeaktiviteter og datoer aftales.
 3. Forretnings orden og struktur
 4. Den kommende kommuneplan (oplæg ved Marianne)
 5. Legeplads i Skelde
 6. Stemmeret vedr. DSG (indlæg fra Peter Petersen).
 7. Økonomi
 8. ”Løst og fast”
 9. Kommunikation og Facebook ?
 10. Nyt fra kommunen
 11. Næste møde dato
 12. Evt.

Ønsker man som medlem at deltage til mødet kan tilmelding ske til formanden.

 

Del på Facebook