Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Kommunens orientering om foryngelse af hegn på Broagerland.

Tilsendt af Lise-Lotte Lemvig. Veje og Trafik. Sønderborg Kommune. 88725325.  llem@sonderborg.dk

Da der har været usikkerhed blandt nogle lodsejere på Broagerland med hensyn til baggrunden for stævning af hegnene, vil jeg her kort beskrive vores bevæggrunde for at ændre plejen af hegnene.

Hegnene er igennem mange år blevet klippet med slagleklipper hvilket har været meget hårdt for hegnene. Det er ikke kun den årlige tilvækst man har fjernet ved klipningen men også de mere vedagtige dele af hegnene. Resultatet er nogle stadig smallere hegn med en ringe frodighed til følge. Det er primært hasselhegn vi har stævnet, dog har vi skønnet at det vil være gavnligt at klippe nogle af de blandede hegn ned som var mest medtaget.

Stævningen af hegnene er trin 1 i en anderledes pleje af hegnene hvor vi så vidt muligt ikke vil klippe hegnene i siderne som hæk, men lade dem gro op frit i det omfang vi kan af hensyn til oversigtsforhold og trafiksikkerhed. Det er vores forventning at denne pleje kommer til at tilgodese både mennesker og dyr samt hæve den landskabelige værdi betydeligt.

Vi fjerner ikke planter men lader dem skyde op igen og vokse frit. Vi vil de følgende år holde øje med hegnene og kun klippe hvor der er grund til det i henhold til trafiksikkerheden og den almindelige gartneriske pleje af de forskellige arter i hegnene. Efter nogle år vil hegnene skulle klippes ned igen, specielt hasselhegnene, men vi har ikke lagt os fast på hvornår.  

Det er en pleje som har været praktiseret på stedet tidligere, dog i mindre målestok, hvilket vi er blevet informeret om via medarbejdere fra den gamle Broager kommune.

Hvis der skulle være nogle der har bemærkninger, ideer, ris ros til projektet er I velkomne til at henvende jer til os i Veje og Trafik.

 

Eksempel på Hasselhegn med overstandere af eg hvor busklaget for lov til at vokse frit.
Eksempel på Hasselhegn med overstandere af eg hvor busklaget for lov til at vokse frit.

 

Del på Facebook