Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Kommunens planer om klipning af hegn på Broagerland.

Broagerland har en hel unik hegnsbeplantning, som er et vigtigt særkende for egnen. De specielle udfordringer, der følger med sådanne hegn er beskrevet i laugets lokale udviklingsplan (se den grå boks til højre og klik derefter på “egen udviklingsplan”).

Kommunen ønsker at tage hensyn til de specielle hegn og på vedlagte kort kan du se, hvor de i første omgang vil tilrette hegnplejen. De udvalgte strækninger er i overvejende grad hasselhegn, som i nogle år har været opkappet. Den hårdhændede opkapning efterlader hegnene med et flosset udseende. Kommunen ønsker, at styne hele raman amplifierhegnsstrækningen med års mellemrum som det blev praktiseret tidligere. Styningen vil foregå fra september og frem. дивани

Landsbylauget hilser tiltaget velkommen. Hvis lodsejere har indvendinger bedes de rette henvendelse til Lise-Lotte Lemvig. Sønderborg Kommune. Veje og Trafik. Tlf. 88725325.

Se kortet over hegnsstrækningerne her.

Levende hegn på Broagerland
Levende hegn på Broagerland

Del på Facebook