Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Landsbylaugets bidrag til den store analyse af bæredygtighed i landsbyerne.

På tirsdagens generalforsamling i Skelde blev der omdelt sprøgeskemaer, som skal hjælpe vores tilknyttede studerende med at analysere vilkårene for transport. Senere skal resultatet samles for alle 4 deltagende laug, så vi samlet kan få et overblik over mange forskellige kredsløb: Bl.a. transport, energi og varmeforbrug. Se skemaet her og se det medfølgende brev her.

Hjælp os med at få udfyldt spørgeskemaet senest fredag den 14., så vi kan få en så høj svar% som muligt.

Spørgeskemaet kan enten mailes retur til ttmbctl@gmail.com eller de kan afleveres hos Marianne Tychsen, Dyntvej 71 eller hos Helle Johannsen, Sundgade 56 B, st. tv, Sønderborg.

Der er også mulighed for at se spørgeskemaet på facebook : www.facebook.com/SDUtransport  (i skrivende stund har undertegnede ikke kunnet få det til at virke – jeg vender tilbage når det er afprøvet). Skemaet virker nu helt tip top, så hvis du er på Facebook kan du gå ind på nævnte adresse – eller brug det direkte link.

For at øge svar-procenten søger vi fortsat folk, der vil hjælpe med at uddele skemaet. Dynt og omegn er dækket ind og Skeldemark. Har du ikke modtaget spørgeskemaet i din postkasse eller via mail kan du afhente et hos Gammelgab: Ada Keukenmeester (Gendarmvej 7) og Skelde: I entreen hos Nette Jensen

Del på Facebook