Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Nu er finansieringen på plads.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug har i samarbejde med de to nabolandsbylaug, SNS og menighedsrådet i Broager i en periode arbejdet med et oplæg til kunstneriske Infotavler til hele Broagerland. Efter en konkurrence har vi samarbejdet med kunstnergruppen QUARTHEX.

Den lokale aktionsgruppe for Sønderborg (LAG) besluttede på bestyrelsesmødet i går at bevilge det manglende restbeløb. Så nu er finansieringen på plads. Projektet har tidligere fået tilsagn om tilskud fra Sønderborg Kommunes Udviklingspulje.

Der planlægges indvielse af infotavlerne på hele Broagerland omkring 1.5. 2011.

Del på Facebook