Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Ny konsekvenszone, Skrækkehøj 7, Broager – skydebane

Sønderborg kommune skriver til landsbylauget:

Her er den nye konsekvenszone for skydebanen på Broagerland, Skrækkehøj 7. Den vil erstatte den eksisterende i den kommende kommuneplan. Sønderborg kommune kan allerede nu administrere efter den, da banen følger den nye miljøgodkendelse, som bestemmer zonen.

Som det fremgår er den kraftigt indskrænket i forhold til den tidligere, hvorfor der nu i støjmæssig henseende kan udstedes landzone- og byggetilladelser til støjfølsom anvendelse i et langt større område omkring banen, end tidligere.

Ny konsekvenszone:

Gammel konsekvenszone:

 

Del på Facebook