Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Nyt fra Adventure Efterskolen i Skelde og sæt X ved den 7. september.

Lige en kort status og orientering herfra Adventure Efterskolen efter knap 4 måneder i forstander stolen. Sideløbende med den daglige drift og det at sætte sig ind i funktionen som forstander er foråret gået med at udarbejde nyt værdigrundlag, vision, mission, målsætninger og markedsføringsplan som en del af skolens udviklingsstrategi. En udviklingsstrategi for Adventure Efterskolen der er lavet i tæt samarbejde med bestyrelsen og skolens dygtige medarbejdere. Målet er bl.a. at vi i løbet af de næste tre til fire år får fyldt skolen med 106 glade efterskole elever og bliver en af de bedste arbejdspladser i området, og vi er godt på vej. I sidste uge havde vi besøg af arbejdstilsynet og fået en grøn smiley der bl.a. betyder at vi har orden på vores arbejdsmiljø. Et andet tiltag er vores hjemmeside, der er blevet opgraderet til en ny platform der gør det væsentlig lettere at opdatere siden med informationer og nyheder og samtidig har givet hjemmesiden et nyt design.

Som de fleste af Jer sikkert ved, var der et par af vores ”tidligere” elever der i sidste uge valgte at tage en kikkert og solbriller fra en bil her i Skelde. De to elever der valgte denne handling, blev sendt hjem i onsdags og fik afbrudt deres ophold før tiden. Kikkert og et par mørke solbriller er på vej med posten retur til skolen, så de kan komme tilbage til rette ejermand. Jeg beklager meget de gener dette må have haft. En lidt trist afslutning på et ellers spændende og begivenhedsrigt år for vores elever der nu er i gang med deres sidste uge. En uge hvor eksamener er velgennemførte, beslutninger om fremtiden taget og året samles med forskellige aktiviteter og ikke mindst vores gallafest onsdag aften. På lørdag den 30. juni tager eleverne af sted og på vores nye hjemmeside www.adventure-efterskolen.dk kan man se eftermiddagens program.

I næste uge går vi i gang med at planlægge vores næste skoleår i detaljer. Efterskolens 20. år som efterskole her i Skelde. Et skoleår der begynder den 12. august og hvor vi på nuværende tidspunkt har knap 50 tilmeldte hvoraf de 40 har betalt depositum. Der er fortsat løbende besøg af interesserede der gerne vil se skolen, så det tegner positivt. Det bliver et utroligt spændende skoleår, hvor vi bryder med traditionel undervisning og arbejder på at etablere nye læringsrum for de unge mennesker, noget som vi forventer udvikles endnu mere de kommende år.

Som det sidste i denne information vil vi bede dig og familien sætte X i kalenderen ved den 7. september, hvor vi arbejder på at lave en familieaften med mulighed for grill m.m. men mere om det i august når vi er begyndt med det nye hold.

God sommer, tak for forårets samarbejde og på gensyn

De venligste hilsner

Personalet på Adventure Efterskolen

 

Forstander Karsten B. Dressø

Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager

Mail: kbd@ae-s.dk

Tlf.: 74 44 27 62 mobil: 20 30 81 53

 

Del på Facebook