Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE

INVITATION

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE OVERBALLE fredag d. 14. november kl. 14:00

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er gravhøjen ved Skelde Overballe blevet udpeget.

Området er nu blevet soigneret af Sønderborg kommune, der er opsat nye skilte og hegn, ligesom det levende hegn henover gravhøjen er blevet savet ned, så selve gravhøjen fremtræder tydeligt.

 Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev og Sønderborg Kommune med velvillig bistand fra lodsejerne.

PROGRAM:

FREDAG d. 14. NOVEMBER KL. 14:00

Mødested Skelde Overballe 29. Parkering langs Skelde Overballe eller i indkørslen til ejendommen.

Vejene i Skelde er smalle, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

 

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen. Derefter går vi til gravhøjen, hvor museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, der i sin tid udgravede højen, vil fortælle gravhøjens historie.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.       

SK MS KS

 

 

 

 

 

 

 

Kort fra udgravningen:gml kort         

 

Del på Facebook