Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Orientering fra Karsten Dressø, Adventure Efterskolen

Kære Dynt – Skelde – Gammelgab Landsbylaug  

Læs orientering som pdf her Forstander skifte Adventure

 

Til jeres orientering har jeg sendt min opsigelse til bestyrelsen for Adventure Efterskolen, idet jeg tiltræder jobbet som forstander for Gråsten Landbrugsskole den 1. februar 2013.

 

Jeg er utrolig glad for, i tæt samarbejde med skolens dygtige og engagerede personale, at have været med til at sætte den særdeles positive udvikling i gang på Adventure Efterskolen. Vi har nu opnået en vækst på over 100 %, idet vi allerede på nuværende tidspunkt er over 2/3 del fyldt til næste skoleår i forhold til vores budgetmål. Sidste år var der 15 tilmeldte elever til dette skoleår på nuværende tidspunkt, og i dag har vi 50 tilmeldte til næste skoleår, heraf har 34 betalt tilmeldingsgebyr. Tilmeldingerne til skoleåret efter(2014-2015) er allerede begyndt at komme, og vi har p.t. 13 tilmeldte til det skoleår.

 

Det er, og har været en fornøjelse at arbejde sammen med vores kompetente medarbejdere og bestyrelsen, og været dejligt at mærke jeres opbakning til Adventure Efterskolen. Jeg vil fortsat lede Adventure Efterskolen indtil den 31. januar og være bestyrelsen behjælpelig med den igangsatte ansøgningsproces. Herudover vil jeg stille mig til rådighed nogle dage i februar, hvis den nye forstander ønsker det, så der bliver en glidende overgang og den positive udvikling kan fortsætte.

 

De venligste hilsner og alt det bedste for Adventure Efterskolen,

 

Forstander Karsten B. Dressø

 

Bestyrelsen har udsendt nedenstående:

 

Bestyrelsen har modtaget Karstens opsigelse til fratrædelse den 1.februar 2013. Karsten har fået tilbudt et job med et noget større ledelsesansvar, som han ikke har kunnet sige nej tak til. Bestyrelsen og personalet har været rigtig glade for samarbejdet og er med det samme gået i gang med at søge efter Karstens afløser til at fortsætte den særdeles positive udvikling som Adventure Efterskolen er inde i. Vi har som I alle ved et rigtig godt elevhold nu på knap 50 elever, har allerede nu 50 elever tilmeldt til næste år, væsentlig forøgelse af besøg på skolen samt 13 tilmeldinger til skoleåret 2014 – 2015. Herudover kan vi mærke den øgede interesse for vores nye Adventure Media linje som I kan læse mere om på vores nye hjemmeside www.adventure-efterskolen.dk , der også løbende opdateres med informationer om ”livets gang” på Adventure Efterskolen. Med de tiltag og den indsats som Karsten og vores særdeles engagerede og kompetente medarbejdere har sat i gang, vil den positive udvikling fortsætte under en ny forstanders ledelse.

 

De venligste hilsner

 

Bestyrelsen for Adventure Efterskolen

Del på Facebook