Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Referat fra møde om el-biler.

På mødet den 3. januar blev der fremlagt og diskuteret en række spændende tiltag til energiforbedring af landsbylaugets området. De tre studerende fra SDU medbragte bl.a. nogle sider, som de fremlagde. Se siderne her: el biler 1 og el biler 2.

Efter megen diskussionlyst og spørgelyst fik vi gradvist snakket os ind på, at et projekt med en service-el-bus til området måske kunne være et spændende tiltag og brand for området.

Connie Skovbjerg, som er tilknyttet el Energi-projekt i Sønderborg Kommune, har skrevet et referat fra aftenen. Se det her (kort referat i stikordsform):

– Transport udgør ca. 1/3 af den samlede CO2-udledning

– De studerende har beregninger på f.eks. udslip af CO2 i en almindelig bil: ca. 102 g/km, sammenligning mellem el-bil og Peugeot 107 benzinbil

– Vigtig at se på individuelle skattefradrag, når der arrangeres samkørsel (hver person beholder sit fradag, og med de nyeste satser, kan det ligefrem give økonomisk overskud, hvis bilen fyldes op på vej til / fra arbejde). Let løsning: samkørsel mellem hjem og arbejde (kræver koordinering, timing og villighed) – der findes allerede en hjemmeside for booking, men ikke kendt i Sønderborg området.

– En deltager mener, at vi taler ”religion” ved at køre elbil i stedet for benzinbil, da det i øjeblikket ikke er økonomisk rentabelt at skifte

– Projektforslag: Pilotprojekt for leasing af el-bus til 20 personer (eksempler i København) til brug for privat kollektiv transport

o Formålet med projektet:

§ via mere fælles-tænkning og -handlinger, at skabe holdnings- og vaneomlægninger hos borgerne i Dynt-Skelde-Gammelgab

§ fællesskabets løsning på nedbringelse af CO2-udslip

§ DSG´s synlige bidrag til ProjektZero

o Slogan: ”at føre folk sammen og CO2-frit fremad”

o Baggrund:

§ Eksempel fra Paris på eksplosion i samkørsel med gode eksempler til følge (Marianne Tychsen leder efter kilde)

§ Ca. 1200 pendlere i DGS-området

§ Antallet af børn under 5 år er meget høj (et sandt baby-boom)

o Effekt:

§ 1 dagplejemor i lokalsamfundet (i dag ikke mulig, da hun 1 gang pr. uge skal til Broager – mulig med transport i el-bussen)

§ Nedbringelse af pendlerantallet med x-procent (måling ved projektstart, måling ved projektafslutningen)

§ Udregning af sparet CO2-udslip i forhold til antal passagerer – skal være målbar

§ Etablering af en Landsbypedelordning, der står for drift af el-bussen (økonomisk rentabel)

o Handling:

§ Etablering af et foreningsfællesskab omkring el-bussen med en prof. tovholder, der klarer booking, drift, aftaler, økonomi m.m. Evt. placeret i tilknytning med den gamle brandstation, hvor der arbejdes med et selvstændigt projekt

§ Gerne sponsor-bus på forsøgsbasis i 2 – 3 år

§ Gratis bustransport for passagererne

§ 2-3 lokale chauffører tilknyttet

§ Potentielle passagerer: ældre til udflugter, idrætsarrangementer generelt, private arrangementer hos Nette Jensen, indkøbsture, transport for efterskolen, udflugter for børn (udebørnehave o.lign), dagplejer udflugter, rundture for turister, faste rundture mellem: Sønderborg – Broager, Skelde-Broager, Gråsten-Broager efter behov via bookingsystem (udarbejdes af de ingeniørstuderede).

o Projektholdere: ildsjæle / passagererne i DSG samt en prof. tovholder. Landsbylauget koordinerer

o Samarbejdspartnere: lokale, kommunen, ChooseEl ?, ProjectZero?, Sponsorer?

Del på Facebook