Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Så kører landsbybussen

Lørdag den 1. november skal Landsbybussen i Sønderborg Kommune ud på sin første tur. Bag rattet sidder Roy Hansen, medlem af Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab, der råder over bussen i de næste 2 ½ måned. Bussen afgår fra Adventure Efterskolen, Dyntvej 113 i Skelde, kl. 10.

Her er der gode muligheder for at få en snak med Landsbylauget og høre om deres planer for, hvordan bussen kan bruges til at gøre livet lettere i de tre landsbyer i forsøgsperiode.

Den 10. november skal bussen en tur til København. Med i bussen er Anders Brandt, formanden for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune. Anders skal deltage i en konference på Christiansborg om “Det gode seniorliv i landsbyen”. Konferencen er arrangeret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Landdistrikternes Fællesråd.

Anders Brandt møder velforberedt op til konferencen.

– Rundt om i landet har man fået øje på, at vi i Sønderborg kan noget med udvikling på landet og folk vil gerne høre om det, vi gør. Jeg har sammensat en lille arbejdsgruppe, hvor vi hjælper hinanden med at afklare synspunkter og argumenter. Det sker med udgangspunkt i en række spørgsmål, som er udsendt til deltagerne på konferencen, fortæller Anders.

Spørgsmålene handler bl.a. om transportmuligheder for ældre, aktiviteter på tværs af generationerne og lokale mødesteder. Arbejdsgruppen består ud over Anders Brandt af Agnes Nielsen og Karin Autzen, begge medlemmer af Landdistriktsudvalget, og Kenni Nielsen, Kær Halvø, samt landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg. De deltager også i konferencen på Christiansborg.
 
Yderligere oplysninger hos Roy Hansen 74441687, Anders Brandt på tlf. 61 33 34 83 og hos landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg på tlf. 28 89 80 21.

Del på Facebook