Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Så er det generalforsamlingstid.

Oktober betyder generalforsamlingstid for Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug. I år sker det onsdag den 6. oktober kl. 19.00 hos Nette Jensen i Skelde. Bagefter er der et kortere oplæg om Sønderborgs kandidatur til Europæisk kulturhovedsted.

Alle erhvevsdrivende fra laugets område er velkomne til at medbrige og præsentere materiale for deres virksomhed i kaffepausen.

Se indbydelsen her: Indbydelse 2010

Indbydelse til Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.

Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 19.00.  på Nette Jensen i Skelde.

 Lauget er vært ved en sandwich og én øl/vand ved mødets start.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning.       Regnskab og Budget.  Bekendtgørelse af bilagskontrollanter.
 6. Valg. Bestyrelse:    På valg er:
 • Annette O´Driscoll. Skelde Modtager ikke genvalg
 • Torben Nielsen, Gammelgab Modtager genvalg
 • Marianne Tychsen. Dynt Modtager ikke genvalg

                                    Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

 • Birger List-Jensen, Dynt.
 • Poul Dinsen, Dynt.

                   Suppleanter:             2 stk. (1 år) Forslag modtages gerne

  7.  Indkomne forslag. Forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (Dyntvej 71).

   8.  Eventuelt.

 Efter generalforsamlingen og kaffen er der et kortere oplæg om Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad og landsbyernes rolle i dette.

 På gensyn den 6.10. i Skelde.

 På bestyrelsens vegne. Marianne Tychsen. Formand DSG

Del på Facebook