Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Sidste nyt om vindmølleplanlægningsstatus

Landsbylauget har modtaget følgende vedrørende vindmølleplanlægningen i Sønderborg Kommune.

Baggrund:

Tirsdag den 6. marts 2012 holder Sønderborg Kommune et møde med Naturstyrelsen Odense og Haderslev Stift. Fra begge parter ytres betænkeligheder til enkelte af temaplanens vindmølleområder.

Naturstyrelsen Odense og Haderslev Stift ønsker på denne baggrund at besigtige de vindmølleområder, hvortil der skal gennemføres yderligere undersøgelser og redegørelser.

Besigtigelsen af vindmølleområderne finder sted den 16. april 2012.

Det videre forløb:

Sønderborg Kommune afventer Haderslev Stifts og Naturstyrelsens kommentarer til gårsdagens besigtigelsestur.

Efterfølgende ønsker Teknik- og Miljøudvalget at holde et temamøde vedrørende vindmølleplanlægningen, hvor det besluttes, hvilke områder der medtages i den endelige temaplan, og hvilke områder der udtages af planen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat en dato til temamødet.

Sønderborg Kommune ønsker med denne orienteringsmail ligeledes at gøre opmærksom på, at den oprindelige tidsplan ikke længere kan overholdes. Temaplanen vil således ikke blive politisk behandlet af Byrådet den 2. maj 2012, men først engang efter sommerferien. Det er os for øjeblikket ikke muligt at udarbejde en ny og pålidelig tidsplan.

Du vil derfor fremover blive løbende orienteret om vindmølleplanlægningen i Sønderborg Kommune.

Skulle du have yderligere spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
PLAN

Jan Daniel Fandrey
Civilingeniør i Plan & Miljø
T 8872 5443

Del på Facebook