Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Støj fra Skydebane, Broagerlands Skytteforening (re-godkendelse)

Til dem der henvendte sig til mig før mødet , samt skytteforeningen;

Hermed et kort referat.

Det vurderes, at støjen, efter bygning af isoleret skydehus er opført, kan komme ned på 71 DB(fra 79 DB). ( Vi skulle gerne ned på max. 70 DB for, at så få husstande som muligt påvirkes af restriktioner.

Hanne Brun og Gert Hansen har lovet at forespørge om evt. større jordvold eller andet kan tage 1 DB af (ned til 70 DB), således, at kun få huse kan påvirkes af støj- restriktioner, og Skelde by stort set kan være ude af restriktionerne, når skydebanens eksisterende miljøgodkendelse er re-godkendt af SWECO A/S Acoustica.

Der er sandsynligvis mindst  2mdr. ventetid pga. travlhed .

Det bliver så uden 100 m standpladsen på  riffelbanen fremover, som ligger på mindst 80 DB.

Det er besluttet at holde et oplysende borgermøde, så snart re-godkendelsen er på plads, således at alle interesserede kan få besked og svar på spørgsmål i den anledning.

Håber I har tålmodighed lidt endnu.

MVH

Helle Johannsen

Del på Facebook