Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Tilskud gives til bevaringsværdige bygninger i Sønderborg Kommune

Tilskud til bevaringsværdige bygninger

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du mulighed for at søge tilskud til udvendige forbedringer.
Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at
tilbageføre tidligere detaljer?

I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendige istandsættelse og forbedringer hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg
Kommune.
Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om, hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til
bevaringsarkitekt Rudi Hønborg Benkjer på tlf: 27 90 75 61 eller på mail: rubn@sonderborg.dk
Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor der afholdes yderligere tre møder i 2022. Næste møde i Bygningsforbedringsudvalget afholdes den 30. maj

Del på Facebook