Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Tilskud til lokaler i Sønderborg Kommune – set fra et landsbylaug

Af

Povl C. Callesen
Kultur- og Fritidskonsulent
T 8872 5471. M 2790 5471
pcca@sonderborg.dk

Generelt gælder at en forening for at få tilskud fra disse skal være en ”godkendt folkeoplysende forening”. Det er der pt ingen af landsbylaugene der er, bl.a. da landsbylaugene jo får tilskud fra landistriktspuljen. FX er brandværnene heller ikke en godkendt folkeoplysende forening, selv om man er ”medlem” af brandværnet, dette da disse får tilskud fra beredskabet.

En forening vil ikke kunne modtage støtte / tilskud til samme aktivitet / udgift fra flere forskellige ”kommunale” områder. Endvidere skal en folkeoplysende forening principielt være åben for alle, dvs. i princippet også for et medlem der har bopæl helt andre steder i DK.

Der er følgende 3 hovedområder, og i hvert enkelt tilfælde vedføjet et link med reglerne gældende for Sønderborg Kommune. Samtidig skal det nævnes at tilskud fra Sønderborg-Ordningen, samt Lokaletilskud der ydes tilskud til folkeoplysende foreninger, kun er tilskud i forhold til det antal medlemmer af foreningen der er under 25 år.

· Sønderborg-Ordningen.Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Soenderborg%20Ordningen%20regler%20godkendt%202010%2002%2003.ashx

· Lokaletilskud.

Tilskud til private lokaler m.v. som anvendes til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Lokaletilskudsregler%20private%20lokaler%20mv%20godkendt%20fra%202011%20udgiftsaar.ashx’

· Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskoletilskud.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Aftenskoleregler%20godkendt%202010%2002%2003.ashx

Konkret til “nedlagte brandstationer”

Hvis en folkeoplysende forening skal have tilskud fra Folkeoplysningslovens regler om lokaletilskud så skal kommunalbestyrelsen først give tilsagn om tilskud til nye ejerforhold eller nye lejemål vil der kun kunne ydes tilskud, jævnfør ovenstående, i forhold til antal medlemmer under 25 år, samt i forhold til aktivitetsniveau til en af KL fastsat timepris

Hvis man skulle forestille sig at et landsbylaug blev godkendt som en ”folkeoplysende forening”, så vil nok være begrænset hvor mange medlemmer der forholdsvis er under 25 år og dermed også hvad tilskud dette ville udløse.

Del på Facebook