Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil udfylde dette spørgeskema: Spørgsmål lånemuligheder, med spørgsmål om lånemuligheder i landdistriktområderne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk
Der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen

Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen

Del på Facebook