Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Vækst og værdier i landdistrikterne- gratis profilering af landsbylaugene i Sønderborg

Kære Landsbylaug på Broagerland

Sønderborg kommune arbejder på Vækst og værdier i landdistrikterne og modtager i den forbindelse gratis profilering af landsbylaugene i Sønderborg.

Da mange af vores vanlige arrangementer ikke afholdes i år, vil det være en uvurderlig hjælp, hvis nogen kunne finde gode billeder ( evt. god kort videoer), der må bruges til vores præsentationsfilm.

Venligst send foto/video til Connie Skovbjerg (  CSKB@sonderborg.dk med kopi til Hellejohannsen@mail.dk)

Venligst send evt. flere ideer til Hellejohannsen@mail.dk.

 

Forslag til ”smukke steder m.m.” der pt. er foreslået af Broagerlands Landsbylaug:

Infotavler

Cykelfærgen

Det levende teglværk

Cathrinesminde Teglvæksmuseum

Kommende Landsbybus

Kør med bænke

Broager 3.0

Broager.dk ( vores fællesinfo)

Gendarmstien

Stille ruter ( stillegruppen)

Skelde kobbelskov ved vandet

Faunastriber

 

BROAGER BY:

Broager Kirke (m. de 2 tårne) og gravhøjen for soldater i de sidste krige.

Broagerhus ( m. lokalhistorisk forening)

Handikapridning , BLR

 

 

Vanlige arrangementer, som er aflyst i år:

Dragefestival i Vemmingbund

Blå flag i Vemmingbund

Ringridning

Cykelringridning + optog

Hellig trekonger i Skelde

Del på Facebook