Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Vi arbejder med offentlig trafik i Dynt-Skelde-Gammelgab

På borgermødet i DSG den 19. juni 2012 fremkom der en række spørgsmål omkring kollektiv trafik, som Sønderborg Kommune har forsøgt  at besvare.

Den stramme budget-situation afspejles i særdeles hed i svarene. Der bliver ikke mulighed for at afprøve forskellige tiltag og budgetforbedringer kan ikke umiddelbart omfordeles.

Rute 223 (tidligere rute 13)

”Ønske om bedre koordinering til toget i Gråsten”.

Ruten kører med halvtimers drift, så alt andet lige vil det være den maksimale ventetid ved planlægning af rejse fra Broager med bus og derpå tog fra Gråsten.

I forbindelse med planlægningen af ruten er der i højere grad set på koordineringen i Sønderborg, da der på dét sted er et større behov for sammenhæng ruterne i mellem.

 

”Kørsel via Industrivej”.

Ruten kører ind i Broager via Industrivej, når bussen kommer fra Sønderborg, da det på mange tidspunkter ikke er muligt for bussen at komme ud fra Industrivej og svinge til venstre ad Brovej. Jeg er ved at undersøge hvor vidt trafikmønstret har ændret sig så meget efter motorvejens åbning, således at bussen eventuelt igen kan køre direkte til busstationen og derpå via Industrivej med venstresving til Brovej.

”Forsinkelser ved ankomst kl. 14.13 fra Sønderborg”.

Det undersøges hvor stor hyppigheden er og det vil blive forsøgt at lave eventuelle rettelser fra medio 2013.

 

Rute 721 (tidligere rute 121)

”Ønske om bytning af tur til senere afgang”.

Rute 721 er en skolebusrute som tilrettelægges efter skolens ringetider. Fra sommeren 2013 vil der ske besparelser på ruten, idet ruten i langt højere grad end nu vil blive planlagt efter skolens eksakte behov.

 

Flextur

Fra medio 2013 indføres der Flextur . I samme forbindelse sker der nedskæringer i den almindelige kollektive bustrafik (ikke rute 223), således at denne kun vil blive tilbudt i perioderne:

–        Hverdage fra kl. 6 – 19

–        Lørdage kl. 8 – 15

–        På søn- og helligdage vil kun rute 223 samt turene mellem Sønderborg og Fynshav Færgehavn køre som traditionel kollektiv trafik.

Det betyder samtidig, at tilkalderuterne bortfalder.

 

Tilbuddet om benyttelse af Flextur vil kunne ske i perioderne:

–        Hverdage kl. 4.30 – 6.00 samt kl. 19 – 24.

–        Lørdage kl. 6 – 8 samt kl. 15 – 24.

–        Søn- og helligdage kl. 7 – 23.

Prisen pr. person bliver 7 kr. pr/km, dog minimum 35 kr. Der vil ikke kunne benyttes skolekort, HyperCard eller abonnementskort.

Turene skal bestilles senest to timer før ønsket afhentning, hvilket er lig kriteriet i hele Sydtrafiks område. På http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=2194kan der læses Flextur i øvrigt.

 

Da kommunens Kultur & Fritidsforvaltning startede delprojektet ”fra 2 til 1 bil” op ved DSG, var min forventning, at der ville blive frigivet nogle økonomiske midler ved indførsel af Flextur i kommunen – som ville kunne benyttes til at afprøve nye tiltag, indsætte ekstra ture og lignende –  og derved være medvirkende til at overflødiggøre bil 2. Som situationen ser ud nu, vil eventuelle ”ledige” midler ikke blive benyttet til nyt eller mere, så der er ikke planer om nogen form for kørselsudvidelser.

Tina Aagaard Mørkeberg, Fuldmægtig

Tlf. 8872 5610

 

Del på Facebook